شماره تلفن 02166046941

برچسب: عصب کشی

درمان عصب کشی

درمان عصب کشی تاج دندان یا همان قسمتی که از دندان مشخص میباشد میتواند حتی پس از مرگ پالپ دندان باقی...

  • ساعات کار

  • جدیدترین های سایت