روش دیگری که در ارسال پیامک انبوه وجود دارد، ارسال پیامک به مشاغل می باشد.

ارسال پیامک به مشاغل به دو روش “ارسال مشاغل” و “ارسال مشاغل به تفکیک استان” قابل انجام خواهد بود.

ابتدا به منوی ارسال> بخش ارسال پیامک مراجعه فرمایید و در صفحه باز شده در بخش “لیست گیرندگان پیام” برروی دکمه “افزودن گیرندگان” کلیک کنید تا لیست کشویی مربوط به افزودن مخاطبان جدید نمایش داده شود.

نحوه ارسال پیامک به مشاغل

روش اول: ارسال مشاغل (کلی)

 

از این بخش قادر خواهید بود با انتخاب شغل مورد نظر، به بانک شماره های آن شغل در کل کشور پیامک ارسال کنید.

طبق تصویر زیر برروی لینک “ارسال مشاغل” کلیک کنید تا پنجره مربوط به انتخاب مشاغل نمایش داده شود.

نحوه ارسال پیامک به مشاغل

شغل: انتخاب شغل مورد نظر

جستجو: جستجو در شغل های زیر مجموعه

گرایش: انتخاب شغل های مرتبط و زیر مجموعه با شغل اصلی

در این بخش قادر خواهید بود با فشردن همزمان دکمه ctrl برروی صفحه کلید و انتخاب گرایش های مورد نظر، چندین گرایش را انتخاب کنید.

از ردیف: جهت شروع ارسال پیامک از ردیف مورد نظر می توانید شماره ردیف را درج کنید.

به تعداد: امکان تعیین تعداد پیامک مورد نظر جهت ارسال

با انتخاب تعداد مخاطبان در بخش “به تعداد” و خالی گذاشتن بخش “از ردیف” می توانید به صورت تصادفی به شماره های موجود پیامک ارسال کنید.

بعد از انتخاب شغل مورد نظر، تعداد گیرندگان مربوطه در پایین پنجره نمایش داده خواهد شد.

بعد از تعیین مخاطبان برروی دکمه “ثبت” کلیک کنید تا مخاطبان مورد نظر در بخش “لیست گیرندگان پیام” اضافه گردند.

همچنین در این بخش می توانید با کلیک برروی دکمه “حذف” لیست شماره ها را حذف فرمایید و مجددا شماره های جدیدی اضافه کنید.

نحوه ارسال پیامک به مشاغل
 
نحوه ارسال پیامک به مشاغل

روش دوم: ارسال مشاغل به تفکیک استان (جزئی)

از این بخش قادر خواهید بود از بین مشاغل موجود در سامانه پیامک، به بانک مشاغل موجود در هر استان به تفکیک شغل پیامک ارسال کنید.

طبق تصویر زیر برروی لینک “ارسال مشاغل به تفکیک استان” کلیک کنید.

نحوه ارسال پیامک به مشاغل
 

استان: انتخاب استانی که قصد ارسال پیامک به مشاغل آن را دارید.

شغل: انتخاب شغل مورد نظر

جستجو: جستجو در شغل های زیر مجموعه

گرایش: انتخاب شغل های مرتبط و زیر مجموعه با شغل اصلی

در این بخش قادر خواهید بود با فشردن همزمان دکمه ctrl برروی صفحه کلید و انتخاب گرایش های مورد نظر، چندین گرایش را انتخاب کنید.

از ردیف: جهت شروع ارسال پیامک از ردیف مورد نظر می توانید شماره ردیف را درج کنید.

به تعداد: امکان تعیین تعداد پیامک مورد نظر جهت ارسال

با انتخاب تعداد مخاطبان در بخش “به تعداد” و خالی گذاشتن بخش “از ردیف” می توانید به صورت تصادفی به شماره های موجود پیامک ارسال کنید.

بعد از انتخاب شغل مورد نظر، تعداد گیرندگان مربوطه در پایین پنجره نمایش داده خواهد شد.

+ افزودن: بعد از انتخاب مخاطبان با کلیک برروی دکمه “+افزودن” می توانید مخاطبان مورد نظر را در لیست گیرندگان اضافه کنید.

همچنین در این بخش می توانید با کلیک برروی دکمه “حذف” لیست شماره ها را حذف فرمایید و مجددا شماره های جدیدی اضافه کنید.

نحوه ارسال پیامک به مشاغل
 
نحوه ارسال پیامک به مشاغل

بعد از انتخاب مخاطبین؛ نوبت انتخاب متن پیام، شیوه ارسال و انتخاب شماره پیامک و سپس ارسال پیام می باشد که در صورت لزوم به آموزش این بخش، با کلیک برروی لینک “نحوه ارسال پیامک گروهی” می توانید ادامه آموزش را مشاهده فرمایید.

در بخش بعدی در مورد راهنمای استفاده از بخش “ارسال کد پستی (همراه اول و ایرانسل)” توضیح داده خواهد شد.

با تقدیم احترام